Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Činnosti prezidenta a viceprezidenta 1/23 

Článek o lednových aktivitách SONS vzniká ve dnech, kdy si pozornost v online prostoru získává především soutěž Nevídaná píseň, v jejímž rámci se mimochodem stále můžete zapojit do výběru nejlepší písničky zrakově postižených autorů a interpret https://1url.cz/@soutez-nevidana-pisen. Nicméně o ní se podrobněji rozepíše Luboš Zajíc v článku za únor. Lednové dění shrnuje Jan Šnyrych a snad to pro vás bude zajímavé i bez hudebně soutěžního obsahu.

Začneme připomenutím toho, že od 1. ledna 2023 mají zrakově postižení klienti O2 možnost zakoupit v rámci nabídky speciálních koncových zařízení pro zdravotně postižené https://1url.cz/@o2-prispevky také dva mobily určené přímo těžce zrakově postiženým, a sice BlindShell Classic 2 nebo iPhone SE 2022. oba za 2 789 Kč. Od začátku roku byla také rozšířena možnost čerpání cenového zvýhodnění na telekomunikační služby z hlasových služeb i na služby datové. Podrobnosti najdete v aktualitě z naší sociálně právní poradny: https://1url.cz/@poradna-02-2023

Informovat o těchto změnách jsme slíbili před více než rokem v naší zprávě o činnosti za prosinec 2021 https://1url.cz/@informace-o-cinnosti-12-21, kdy jsme příslušnou legislativu již poněkolikáté připomínkovali. Je tedy vidět, že ačkoli zavedení změn a jejich uplatnění v praxi někdy trvá, je důležité být v prosazování našich zájmů vytrvalý a konzistentní.

Se začátkem roku se též pojí Mezinárodní den Braillova písma. Jak je Braillovo písmo důležité nejen na papíře, ale i při práci s moderní technikou jsem se pokusil připomenout v článku Braillovo písmo v asistivních technologiích: https://1url.cz/@braill-v-asistivni-technologii

Il/data/Jan-Snyrych-pri-rozhovoru-o-pristupnosti.jpgZ oblasti technologií a přístupnosti rád zmíním ještě tři věci. První z nich je můj rozhovor o přístupnosti s Petrem Duškem, který kromě podkladu ke studiu ve zbrusu novém oboru Design informačních služeb na Masarykově univerzitě snad přinese vhled do této problematiky i všem, kteří si jej pod názvem Aby weby a appky nekladly překážky https://1url.cz/@aby-weby-a-appky-neprekazeli přečtou na webu. Druhým tématem je navázaná spolupráce s Ivánem Hidalgem, což je zahraniční student ČVUT z Mexika, který v rámci svého studia začal pracovat na prototypu mobilní aplikace pro komunikaci zrakově postiženého uživatele s vidícím asistentem. Projekt by měl ověřit technické možnosti a náročnost realizace nástroje, jenž by pro poskytování vzdálené asistence nabízel vhodnější funkce než dnes používané prostředky. A do třetice zmíním ještě návštěvu členů ze Skupiny pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku v SONS, kde jsme zájemcům ukázali nejrůznější pomůcky a služby pro zrakově postižené. Věříme, že i letos pod značkou Nesmír budou probíhat další besedy a akce popularizující poznávání vesmíru mezi nevidomými a slabozrakými.
V SONS jsme také přivítali exkurzi studentů z Filozofické fakulty Karlovy univerzity, kterým Luboš Zajíc představil naši organizaci a podrobněji se jim následně věnovali kolegové z našich odborných oddělení.

V lednu jsme se také na online schůzce setkali s vedením Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v čele s novým panem předsedou Jánem Podolinským. Kromě blahopřání ke zvolení jsme se mimo jiné domluvili na vzájemných návštěvách mezi SONS a ÚNSS, které proběhnou během letošního roku, a určitě budeme usilovat o to, aby kontakty s naším nejbližším partnerem byly intenzivnější než v minulosti.

V souvislosti s obměnami ve složení mnoha správních a dozorčích rad obecně prospěšných společností založených SONS se stále více zapojujeme jako členové těchto orgánů za zakládající organizaci do jejich činnosti. Konkrétně v lednu to znamenalo účast Luboše Zajíce na správních radách Střediska Dědina a TyfloCentra Hradec Králové a mou účast na správní radě TyfloCentra Ostrava. Na těchto jednáních se samozřejmě řešily především činnost a financování zmíněných společností. Nicméně pro ty z vás, kterým přijde, že zacházíme do přílišných suchopárností, doplním dva šťavnatější detaily – k příjemné a přátelské atmosféře jednání rady v Ostravě přispěla ředitelka TC Petra Ďurková výborným gulášem uvařeným v chytrém hrnci, který je díky hlasové odezvě přístupný i zrakově postiženým. A na jednání v Hradci Králové se nejmenovaný zástupce SONS, který se rozhodně necítí být v dědečkovském věku, dozvěděl o narození svého prvního vnoučete, takže došlo i na gratulace a přípitek.

V lednu nás také čekala první členská schůze pobočného spolku Tyflopomůcky, na které jsem byl zvolen předsedou spolku a na programu byly i další organizační záležitosti spjaté se změnou dodavatele účetních služeb a výběrovým řízením na novou kolegyni či kolegu v olomoucké prodejně.

Luboš Zajíc s paní ředitelkou Veronikou Pokornou v lednu navštívili i náš druhý pobočný spolek tedy Středisko pro výcvik vodicích psů v Praze – Jinonicích. Zde šlo původně o předvánoční setkání, které muselo být ze zdravotních důvodů odloženo. V lednu se tedy již ve zdraví sešlo vedení SONS se všemi našimi kolegyněmi ze střediska a také z předvychovateli vodicích psů. A stranou pozornosti nezůstala ani nová štěňata v chovu SVVP.

A na závěr už jen stručný výběr z dalších bodů našeho lednového programu:

  • 18. ledna se Luboš Zajíc účastnil jednání předsednictva NRZP. Zde byl jedním z hlavních bodů připravovaný jednotný evropský průkaz osob se zdravotním postižením. SONS se k této iniciativě zatím staví spíše zdrženlivě, protože zde nejsou vyjasněny ani možné benefity ani způsob jednotného posuzování nároku na tento průkaz.
  • 26. ledna Luboš Zajíc navštívil konferenci věnovanou tzv. Opčnímu protokolu. Ten zlepšuje vymahatelnost Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, protože umožňuje přímo fyzickým osobám obracet se se stížnostmi na nedodržování Úmluvy na příslušný výbor OSN. Konferenci pořádali VVOZP a KVOP a mezi řečníky byli mimo jiné v naší komunitě dobře známí právníci Pavel Ptáčník z VVOZP a Štefan Čulík z MPSV.
  • 26. ledna se Jan Šnyrych s dalšími kolegy podílel na první letošní roomce Téčko Plus, jejíž sestřih nově vydáváme jako regulérní technologický podcast SONS.

To je tedy za leden vše.

Jan Šnyrych

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně