Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Událo se - Mozkový jogging, Únorové tvoření 

Mozkový joggingFotokoláž z únorového tvoření.

V rámci studia na vysoké škole se k nám na praxi přihlásila stážistka paní Pavla Kavanová, která aktuálně pracuje v domově pro seniory v Příboře. Ta si pro nás připravila cvičení na únorový mozkový jogging.

Cvičení a úkoly se tematicky týkaly měsíce února a s ním spojeného masopustu. Připomněli jsme si tradice oslav Masopustu, zkusili jsme si vzpomenout na jména osobností, které slaví během února jmeniny.

Fotokoláž z únorového tvoření.Dále jsme zavzpomínali na nejslavnější české filmy z třicátých let minulého století a na herce, kteří v nich hráli hlavní role. Na příštím setkání si připomeneme české filmy z let čtyřicátých.

Únorové tvoření

Drhání nebo také makramé je technika, při které se splétá bavlněná příze pomocí různých druhů uzlíků. Tuto techniku jsme zařadili na procvičování jemné motoriky a hmatu a postupně se v ní budeme zdokonalovat po celý rok.

Naše praktikantka, paní Pavlína Kavanová, která vede kroužek rukodělných technik v Fotokoláž z únorového tvoření.Příboře, nás na tomto tvořivém setkání seznámila s novými uzly.

Společně jsme si z příze a dřevěných korálků upletli klíčenky. Další tvoření nás čeká v březnu a budeme pokračovat v procvičování známých i výuce nových uzlů.

Hanka Petrová

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně