Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Zábavné kvízy 

Slavné ženy 

A. Která z českých královen skutečně vládla v českých zemích? 

 1. Alžběta Pomořanská 
 2. Eliška Přemyslovna 
 3. Marie Terezie 

Správná odpověď: Marie Terezie (1740-1780), celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna, byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. 

B. Svatá Anežka Přemyslovna byla dcerou?

 1. Karla IV
 2. Přemysla Otakara I
 3. Svatého Václava

Správná odpověď: Svatá Anežka Přemyslovna, zvaná Česká, se narodila jako česká princezna, nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské. Řeholnice, světice, patronka všech nemocných, hubených a trpících. V roce 1989 byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena.

C. Která ze spisovatelek je považována na zakladatelku českého vesnického románu?

 1. Božena Němcová
 2. Karolína Světlá
 3. Magdalena Dobromila Rettigová

Správná odpověď: Karolina Světlá (1830-1899), vlastním jménem Johanna Nepomucena Rottová, vdaná Mužáková, byla česká spisovatelka, představitelka generace májovců. Je považována za zakladatelku českého vesnického románu. Její nejslavnější prózy jsou z Podještědí, kam jezdila každé léto.

D. Která česká operní pěvkyně dosáhla celosvětové slávy?

 1. Alžběta Bavorská
 2. Eliška Krásnohorská
 3. Ema Destinnová

Správná odpověď: Legendární česká operní pěvkyně Ema Destinnová (1878-1930). Ve svých 20 letech byla odmítnuta v Národním divadle v Praze, kariéru nastartovalo angažmá v Berlíně a největší slávu získala v Metropolitní opeře v New Yorku.

E. Kdy bylo v Československu uzákoněno volební právo žen?

 1. 1918
 2. 1920
 3. 1938

Správná odpověď: „Právo voliti do sněmovny poslanecké mají všichni státní občané Československé republiky bez rozdílu pohlaví, kteří překročili 21. rok věku svého.“ Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. februára 1920.

F. Která žena v českých dějinách představuje symbol boje za ženská práva a občanskou svobodu?

 1. Milada Horáková
 2. Magda Husáková
 3. Marie Riegrová

Správná odpověď: JUDr. Milada Horáková (1901-1950), česká politička, oběť justiční vraždy během komunistických procesů v padesátých letech dvacátého století, která byla odsouzena za vykonstruované spiknutí a velezradu.

G. Jak se jmenovala manželka prvního českého prezidenta?

 1. Charlotta Garrigue Masaryková
 2. Livie Klausová
 3. Olga Havlová

Správná odpověď: Olga Havlová (1933-1996). V roli první dámy se intenzivně věnovala charitativním aktivitám.

H. Kdo je naše nejúspěšnější olympijská sportovkyně?

 1. Dana Zátopková
 2. Kateřina Neumannová
 3. Věra Čáslavská

Správná odpověď: Věra Čáslavská (1942–2016), sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní gymnastice.

Čeští prezidenti

A. Kdo byl náš první prezident?

 1. Edvard Beneš
 2. Emil Hácha
 3. Tomáš Garrigue Masaryk

Správná odpověď: Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M. nebo prezident Osvoboditel. Ve funkci v letech 1918-1935.

B. Který československý prezident abdikoval na svůj úřad v roce 1938?

 1. Edvard Beneš
 2. Emil Hácha
 3. Jan Masaryk

Správná odpověď: Dne 5. října 1938, po přijetí Mnichovské dohody, pod nátlakem Německa, odstoupil ze svého úřadu druhý československý prezident Dr. Edvard Beneš.

C. Kdo byl prezidentem Československa v době druhé světové války?

 1. Emil Hácha
 2. Josef Tiso
 3. Klement Gottwald

Správná odpověď: Emil Hácha byl 30.11.1938 zvolen třetím prezidentem Československé republiky. Byl nucen na nátlak Německa v březnu 1939 přistoupit na vznik protektorátu Čechy a Morava. Během tohoto období se snažil co nejvíce odporovat německé okupační správě. Po osvobození Československa byl zatčen a dopraven do vězeňské nemocnice na Pankráci, kde následně 27.6.1945 umírá.

D. Který československý prezident byl v roce 1948 svržen v komunistickém převratu?

 1. Antonín Zápotocký
 2. Edvard Beneš
 3. Klement Gottwald

Správná odpověď: Prezident Edvard Beneš 25. února 1948 přijal demisi ministrů, Tento moment je označován jako Únor 1948 (též únorový puč, v komunistické terminologii naopak jako Vítězný únor). Následně odmítl podepsat komunistickou ústavu a abdikoval. Dne 14.6.1948 byl zvolen československým prezidentem Klement Gottwald.

E. Který československý prezident podepsal Ústavu Československé socialistické republiky v roce 1960?

 1. Antonín Novotný
 2. Antonín Zápotocký
 3. Gustáv Husák

Správná odpověď: Ústava Československé socialistické republiky též nazývána jako Socialistická ústava, ukončila období lidové demokracie a mimo jiné zaváděla vedoucí úlohu KSČ. Podepsal tehdejší prezident republiky a první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný.

F. Kdo byl prezidentem v době tzv. pražského jara?

 1. Alexandr Dubček
 2. Gustáv Husák
 3. Ludvík Svoboda

Správná odpověď: Prezident Ludvík Svoboda na začátku dubna 1968 jmenoval novou vládu v čele s Oldřichem Černíkem. Byl přijat proreformní „Akční program KSČ“. Zrušení cenzury a oslabení role policejního státu umožnily na jaře 1968 obnovení a vytvoření celé řady společenských i politických organizací a aktivit. Vše ukončil příchod sovětských vojsk 21.8.1968.

G. Jak dlouho zastával Gustáv Husák úřad prezidenta?

 1. 10 let
 2. 12 let
 3. 14 let

Správná odpověď: Gustáv Husák (1913-1991) byl vrcholný představitel vládnoucí Komunistické strany Československa a v letech 1975–1989 osmý prezident Československa.

H. Kdy byl Václav Havel poprvé zvolen československým prezidentem?

 1. 17. listopadu 1989
 2. 29. prosince 1989
 3. 05. července 1990

Správná odpověď: 29. prosince 1989 byl Václav Havel jako kandidát Občanského fóra zvolen Federálním shromážděním československým prezidentem.

CH. Který český prezident se setkal s americkým prezidentem Barackem Obamou v Praze v roce 2009?

 1. Václav Havel
 2. Václav Klaus
 3. Miloš Zeman

Správná odpověď: Americký prezident Barack Obama byl v České republice necelých 24 hodin. Pronesl zásadní projev a setkal se s tehdejším prezidentem Václavem Klausem i exprezidentem Václavem Havlem.

Hanka Petrová

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně