Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta 11 

Když jsem si k listopadové zprávě o činnosti vedení SONS sestavil osnovu a zjistil jsem, že čítá přes dvacet položek, uvědomil jsem si, že s Lubošem Zajícem máme za sebou velmi nabitý měsíc, a tudíž musím být stručný, abych vás neunavil přespříliš dlouhým textem. Pojďme tedy bez zdlouhavých úvodů rovnou k věci.

Začneme dnem otevřených dveří. 8. listopadu se náš dům služeb v Krakovské 21 naplnil od suterénu až po podkroví rekordním počtem návštěvníků, kterých dorazilo celkem více než dvě stě. Rád jsem se připojil ke kolegům, a v roli průvodce jsem skupinu studentů provedl jednotlivými stanovišti, kde jim pracovníci odborných oddělení SONS, Tyfloservisu a TyfloCentra Praha ukazovali služby, jako výuku práce s pomůckami, braillský tisk, cvičnou kuchyňku, zvukovou střelbu a mnoho dalšího. S Lubošem Zajícem jsme se při příležitosti našeho dne otevřených dveří setkali také s novým ředitelem a kolegyněmi z pražského Okamžiku a s kolegy ze Střediska ELSA při ČVUT.

V tomtéž dni jsem se také společně s vedoucím naší KDD, Zdeňkem Bajtlem zúčastnil online webináře o přístupnosti pořádaném Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Pokud jde o mou účast na konferencích, stojí za zmínku ještě naše online zapojení do konference NAPCORE v Paříži. Díky iniciativě a velmi dobře připravené prezentaci kolegy Honzy Urbánka jsme získali mandát na této akci věnované standardizaci dopravních dat promluvit za celou Evropskou unii nevidomých o našich potřebách v této oblasti.

Fotografie z akce k poděkování nejlepším dobrovolníků při sbírce Bílá pastelka v Rezidenci primátora.Listopad byl také časem pro společenské a kulturní akce SONS. Tou tradiční bylo Poděkování nejlepším. V Rezidenci primátora jsme s Lubošem Zajícem a dalšími měli možnost ocenit úsilí dobrovolníků a kolegů ze SONS, kteří byli letos nejúspěšnější při sbírce Bílá pastelka, a společně jsme si vychutnali vystoupení Vokál klubu a flétnového souboru Sirinx. Zcela novou akcí byl na konci listopadu koncert zrakově postižených umělců v Zrcadlové kapli Klementina. V publiku složeném převážně z knihovnických pracovníků byl i Luboš Zajíc, podle kterého byla akce hudebně i organizačně opravdu vydařená, za což patří dík organizátorům v čele s Dagmar Filgasovou.

Kalendář Luboše Zajíce ale kromě kulturních akcí obsahoval i mnoho jednání týkajících se prosazování zájmů zrakově postižených vůči státu. Zmínit lze např. schůzku na Ministerstvu kultury se zástupci televizí a dalších organizací nad návrhy ke zlepšení poskytování audiopopisu v televizních pořadech nebo jednání předsednictva NRZP, kde bylo jedním z důležitých témat požadované zvýšení úhrad za zdravotnické prostředky včetně bílých holí. V listopadu se SONS také připojila k mnoha dalším organizacím v podpoře Memoranda o ochraně zdravotně postižených proti násilí, které by mimo jiné mělo posílit postavení zdravotně postižených obětí trestných činů.

Důležité věci se děly též uvnitř SONS. Luboš Zajíc se zúčastnil oblastních shromáždění odboček Praha jih a Praha sever. Bohužel obě odbočky dospěly k bodu, kdy vzhledem k vysokému věkovému průměru funkcionářů i řadových členů nechtějí už fungovat samostatně. Odbočka Praha jih proto rozhodla o sloučení s Prahou západ a odbočka Praha sever se ruší s tím, že členové mohou individuálně též přejít k Praze západ. U pražských odboček tak dochází k jisté konsolidaci a generační obměně, kdy dříve vzniklé odbočky svou samostatnou činnost utlumují, ale mladší Praha západ pro změnu roste.

Události, které by rozhodně neměly zapadnout, se děly též v redakci Zory. V listopadu se za účasti Luboše Zajíce ustavila tzv. Komise pro vydavatelskou činnost. Našim cílem bylo po letech opět obnovit redakční radu Zory, která by šéfredaktorovi mohla z vnějšku i zevnitř SONS přinášet podněty k obsahu a skladbě vydávaných časopisů. Po diskusi v Republikové radě byl mandát tohoto orgánu o něco rozšířen, a proto nakonec nese výše uvedený název. Jejími členy jsou kromě prezidenta SONS a šéfredaktora Zory Iveta Bělovová, Vladimír Krajíček, Jan Příborský, Rudolf Volejník a Marie Zemanová. Komise na prvním jednání schválila svůj statut a jednací řád a v diskusi o obsahu vydávaných časopisů padlo už mnoho konkrétních návrhů na jejich obohacení a zatraktivnění.

První jednání Komise pro vydavatelskou činnost bylo současně posledním, kterého se v roli šéfredaktora účastnil Václav Senjuk. Ten se totiž již před časem rozhodl po mnoha letech náročné péče o provoz redakce předat veslo dál. A tak jsme v listopadu věnovali hodně času také výběru nového šéfredaktora. Ve veřejném výběrovém řízení se přihlásilo jedenáct zájemců. Z nich byly jednoznačnými favoritkami dvě stávající pracovnice redakce, Daniela Thampy a Kateřina Rovenská. Nakonec byla první ze jmenovaných jmenována šéfredaktorkou Zory a druhá zástupkyní šéfredaktorky.

V závěru se dostávám k našim online debatám o asistivních technologiích Téčko Plus. Listopad byl totiž výjimečný tím, že jsme je zvládli hned dvě – jednu v prvním a druhou v posledním týdnu měsíce. Mezi tématy se objevily novinky v iPhonech, reflexe podzimní Agory, Envision Glasses, Corvus a spousta dalšího. Sestřihy proběhlých Téček Plus jsou ke stažení a poslechu na obvyklé adrese www.tyflokabinet.cz/teckoplus, nicméně tuto naši aktivitu zde zmiňuji zejména kvůli tomu, že k ní máme žhavou novinku. Nyní už je Téčko Plus plnohodnotným podcastem. Pod názvem Téčko Plus jej najdete ve všech běžně používaných podcastových aplikacích a z jeho archivu tam můžete vyposlechnout posledních deset epizod. SONS má tak svůj první regulérní technologický podcast pro zrakově postižené. Ještě ladíme detaily ohledně pojmenovávání epizod apod., ale jinak se můžete těšit na další díly Téčka Plus v pravidelných měsíčních intervalech. Pokud chcete mít jistotu, že vám neutečou, zapněte si ve své aplikaci sledování Téčka Plus.

A to už je ze zprávy za listopad úplně vše. Přeji vám pokud možno klidný předvánoční čas, krásné Vánoce a vše dobré v novém roce 2023. Tento letopočet se objeví už i u zprávy o naší činnosti za prosinec, jejímž autorem bude Luboš Zajíc.

 

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně