Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Půjčovna pomůcek 


Máte vážné problémy se zrakem?Výběr bílé hole.

 • Chcete se seznámit s pomůckami, které Vám v této složité situaci mohou pomoci?
 • Používáte kompenzační pomůcky a některá z nich se Vám porouchala?
 • Právě pro Vás jsou zde naše půjčovny pomůcek!

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále SONS ČR, z. s.) vytvořila síť půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Smyslem půjčoven je doplnit stávající systém zdravotní péče pro skupinu zrakově handicapovaných osob. Kompenzační pomůcky mohou lidem s těžkým poškozením zraku zajistit prevenci vzniku zdravotních rizik (např. nebezpečí úrazu při samostatném pohybu v prostoru) nebo psychických problémů, které mohou vzniknout následkem omezeného přístupu k informacím. Smyslem této doplňkové zdravotnické služby je možnost dočasného zapůjčení některé z pomůcek uvedených níže, a to v případě poruchy nebo ztráty vlastní pomůcky nebo v období procesu vyřizování žádosti o přiznání příspěvku na její pořízení.

Kompenzační pomůcky a hry pro nevidomé.Pomůcky k zapůjčení

 • Dálkový ovladač (VPN)
 • Pomůcka pro zjišťování barev
 • Kalkulátor s českým hlasovým výstupem
 • Čtečka informací tzv. čárových kódu pro domácnost
 • Indikátor hladiny a světla
 • Digitální diktafon
 • Lékařský teploměr česky mluvící
 • Tonometr s českým hlasovým výstupem
 • Glukometr s hlasovým výstupem
 • Notebook pro ZP se zvětšovacím softwarem
 • Notebook pro ZP s odečítacím softwarem
 • Braillský řádek
 • Kapesní kamerová lupa
 • Ruční kamerová lupa
 • Stolní kamerová lupa
 • Mobilní telefon pro ZP + talk and zoom
 • a další (půjčovna je vybavena více jak 150 pomůckami pro zrakově postižené)

Zpet na začátek.


Soubory ke stažení

Zde si můžete stáhnout nebo zobrazit jak výpůjční řád kompenzačních pomůcek, tak jejich kompletní seznamy.

MS Word document    2010-07-01-Vypujcni-rad.doc  (81.5 kB)
MS Excel document    2016-02-01-Pomocky-SONS.xls  (37.5 kB)
MS Excel document    2016-02-01-Pomocky-IOP.xls  (21.5 kB)

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně