Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Událo se - Qardo, Setkání v muzeu a Dubnové tvoření 

Fotokoláž z dubnového Qarda.Qardo – hra pro nevidomé 

Tentokrát jsme si qardo zahráli opravdu poslepu. Všichni zúčastnění souhlasili s tím, že si nasadíme klapky a vyzkoušíme si svůj hmat. 

Přesto, že máme zbytky zraku a svůj hmat používáme dnes a denně, spolehnout se při hře jen na něj, dobře spárovat dvojice a pamatovat si, které symboly jsme již nasbírali, bylo náročnější, než jsme čekali.

Srdečně zveme všechny, kdo by si chtěli tuto hru s námi vyzkoušet každé druhé a čtvrté úterý v 10:00 hodin k nám na odbočku. Hra je nenáročná, zábavná a hrát ji pak můžete třeba doma s dětmi či vnoučaty.

Fotokoláž z dubnového Setkání v muzeu.Setkání v muzeu

Naše pravidelné setkání v muzeu proběhlo tentokrát výjimečně v úterý 18. dubna.

Jako obvykle jsme se sešli v Žerotínském zámku v Novém Jičíně, kde si pro nás Mgr. Radka Knápek z muzea ve Štramberku připravila velmi zajímavou přednášku o mladší historii města.

Dozvěděli jsme se, že podle historických pramenů se na dnes již odtěženém Území kopce Kotouč nacházela středověká dřevěná tvrz, která byla časem pravděpodobně přesunuta blíže ke zdroji pitné vody k Mírové studánce.

Fotokoláž z dubnového Setkání v muzeu.Samozřejmě byla řeč o tom, jak vypadal původní hrad se známou věží nazývanou Štramberská Trůba, kdy a kým bylo město oficiálně založeno, jaká práva mělo, jak žili poddaní i šlechta ve středověku. Mimo jiné také o útocích tatarů, kteří zabitým křesťanům usekávali uši, jako důkaz, kolik jich pobili. Na základě této pověsti se ve Štramberku pečou známé štramberské uši.
 
Povídání bylo doplněno haptickou prohlídkou replik historických artefaktů a replik ze středověku. Osahat jsme si mohli keramiku, kovové předměty jako nůž, ostruhy, hroty šípu z luku a kuše nalezené hledači pokladů v okolí Štramberku, historické mince a také skleněné střepy.

Fotokoláž z dubnového Setkání v muzeu.Na závěr si pro nás paní Knápek připravila překvapení ve formě ochutnávky. Jako první jsme koštovali víno, kvašené v obřích keramických nádobách zakopaných v zemi podle původní středověké receptury. Dále jsme měli možnost ochutnat potravu minulosti a potravu budoucnosti. Nejprve jsme vyzkoušeli bukvice, které se v těžkých dobách jedly a zpracovávala se z nich také mouka. Chutnají jako oříšky. Následně měli možnost ti odvážnější ochutnat pomazánku z cvrčků a sušené červy. Kupodivu ochutnali téměř všichni a zážitek to byl jistě velmi zajímavý.

Já jsem se tedy raději nepřidala a statečně ochutnávala pouze štramberské uši. ????

Fotokoláž z Dubnového tvoření.Dubnové tvoření

Opět jsme pokračovali v procvičování uzlů a vytváření klíčenek a dalších drhaných výrobků z příze.

Některé si účastnice odnesly domů, jiné budou přidány k výrobkům určeným pro náš charitativní prodej v září v rámci kulturní akce Růže pro hraběnku v kunínském zámku.

Hanka Petrová

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně