Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Událo se - Setkání v Muzeu, Vítání léta 

Milí přátelé, přinášíme vám další novinky a informace z dění nejen na naší odbočce. 

Setkání v Muzeu 

Jako téměř každý třetí čtvrtek v měsíci, proběhlo i v červnu setkání v Žerotínském zámku. Tématem přednášky byla tentokrát historie tiskařství v Novém Jičíně, konkrétně tiskařů pánů Kryla a Scottiho. 

Foto z akce Setkání v MuzeuFoto z akce Setkání v MuzeuFoto z akce Setkání v Muzeu

 

Vítání léta 

Fotokoláž z akce Vítání léta

Poslední čtvrtek v červnu jsme společně přivítali léto již tradičně v prostorách fary Českobratrské církve Evangelické v Janáčkových sadech v Novém Jičíně.

Za hojné účasti jsme probrali především blížící se rekondiční pobyt, společně jsme hledali zajímavá místa, které bychom mohli v blízkém okolí navštívit a další plánované aktivity na příští měsíce.

Měli jsme pozvaného i pana Dobiáše z Frenštátu pod Radhoštěm, aby nám zahrál na harmoniku a zazpíval pro dobrou náladu. Bohužel onemocněl a tak doufáme, že nás poctí svou návštěvou na konci roku na oblastním shromáždění.

 

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně