Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Událo se - Festival Dny umění nevidomých 

Festival Dny umění nevidomých

Logo Festivalu Dny umění nevidomých bez textu.Dny umění nevidomých je víceoborový festival zrakově postižených profesionálních umělců a souborů, jejichž součástí jsou nevidomí a slabozrací členové. Koná se každoročně již od roku 1995 ve vybraných městech především střední a severní Moravy a Slezska. Hlavním organizátorem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Koláž z výstavy Zlaty Zumrové v Městské knihovně v N. Jičíně.(SONS ČR, z. s.), ve spolupráci s krajskými a městskými úřady v příslušných místech, kulturními a školskými zařízeními, místními odbočkami SONS ČR a dalšími subjekty.

Cílem festivalu je představit nejširší veřejnosti nadané zrakově postižené umělce a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý či slabozraký člověk má pouze ztížené zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti.

Jedná se o výstavy, hudební nebo slovesně dramatická umělecká vystoupení nevidomých či těžce zrakově postižených umělců v různých oblastech umění. Letos se jedná již o 29. ročník této prestižní akce nadregionálního významu.

Fotokoláž z koncertu DUA VojoDeyl v Domově Duha.Koncert DUA VojoDeyl v Domově Duha

Již po čtvrté zpříjemnilo odpoledne obyvatelům Domova Duha v Novém Jičíně hudební vystoupení v rámci festivalu DUN. Ve středu 6. září od 14:00 hodin proběhl koncert DUA VojoDeyl.

Duo VojoDeyl vzniklo v roce 2016. Hraje při mnoha příležitostech, jako jsou koncerty, oslavy, svatby, firemní večírky apod. Tvoří jej nevidomý zpěvák a hudebník Radim Vojtek a doprovází jej vidící hudebník Martin Deyl.

Fotokoláž z koncertů Evy Blažkové a Ráchel Skleničkové v modlitebně FS ČCE v Novém Jičíně a v kostele Povýšení sv. Kříže v Kuníně.Koncerty Evy Blažkové a Ráchel Skleničkové

V neděli 1. října proběhly hned dva koncerty festivalu Dny umění nevidomých.

Od 13:00 hodin si mohli vychutnat slavnostní koncert Evy Blažkové a Ráchel Skleničkové návštěvníci v kostele Povýšení sv. Kříže v Kuníně a od 17:00 hodin pak v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Janáčko-vých sadech, v N. Jičíně.

Fotografie z Šití pro dobrou věc v Kuníně.Návštěvníci festivalu Růže pro paní Hraběnku si mohli v přízemí kunínského zámku za finanční dar pořídit ručně vyráběné výrobky ušité pro charitativní projekt Šití pro dobrou věc švadlenkami z celé České i Slovenské republiky. Výtěžek z této akce byl krásných 7.000,- Kč. Všem dárcům moc děkujeme.


Festival Dny umění nevidomých na Moravě je na Novojičínsku realizován s finanční podporou Ministerstva kultury, Moravskoslezského kraje, města Nový Jičín a obce Kunín.

Loga podporovatelů Festivalu Dny umění nevidomých.
 
Záštitu nad festivalem převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo.

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně