Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Činnosti prezidenta a viceprezidenta 01/24 

Vítejte u první letošní zprávy o činnosti prezidenta a viceprezidenta SONS, kterou tentokrát připravil Jan Šnyrych.

Rozhovor pro Naši šanci

Na začátku nového roku jsme se sešli u mikrofonu Petra Maška, abychom s ním pro zvukový magazín Naše šance ještě zrekapitulovali to nejpodstatnější dění z roku loňského a také jsme probrali některé plány na rok 2024. S nejdůležitějšími loňskými událostmi jste se již mohli setkat v našich zprávách o činnosti, zmiňme tedy spíše ty plánované.

V oblasti kultury nás 22. června čeká po dvou letech opět koncert SONS, na němž bude naše organizace udělovat ceny osobnostem s významným přínosem pro zrakově postižené v České republice. Taktéž se letos po dvou letech můžeme na konci roku těšit na pokračování úspěšné online soutěže zrakově postižených muzikantů Nevídaná píseň a v pravidelném dvouletém cyklu budeme v roce 2024 organizovat i celostátní soutěž v používání Braillova písma. V rozhovoru pro Naši šanci jsme zmínili také velký letošní projekt modernizace online systému Knihovny digitálních dokumentů, abychom jejím čtenářům mohli nabídnout nové funkce a současně v něm vytvořit i prostor pro časopisy redakce Zora. Další podrobnosti si můžete vyslechnout v lednové Naší šanci. A pokud tento zvukový magazín zatím neodebíráte, stále máte možnost si jej předplatit třeba prostřednictvím online formuláře redakce Zora: https://1url.cz/@formular-zora

Mezinárodní soutěž skladatelů se zrakovým postižením

Fotografie interpretů vítězných skladebVloni proběhla obnovená mezinárodní soutěž hudebních skladatelů se zrakovým postižením, kterou spolupořádaly SONS a Konzervatoř Jana Deyla. Na letošní leden ale připadlo vyvrcholení této akce v podobě koncertu vítězných skladeb. Ten se konal 22. ledna právě v prostorách konzervatoře. Jsme rádi, že jsme na něm přivítali i zahraniční účastníky soutěže, konkrétně turecké skladatele Caglara Arsu a Koraye Sazli a též se Böttchera z Německa. Bylo příjemné, že jsme se se zahraničními hudebníky mohli setkat i neformálně mimo koncert. O samotném koncertě se můžete dočíst v článku Adama Blažka, který vyšel v časopise Zora.

Skutečná liga

Fotografie - Luboš Zajíc předává ocenění Thomasu BoetcheroviFotografie - Luboš Zajíc předává ocenění Thomasu BoetcheroviV oblasti kultury zůstaneme, ale přesuneme se k žánru populární hudby. V lednu jsme se domluvili s organizátory hudební soutěže Skutečná liga na podpoře zapojení soutěžících se zrakovým postižením. Letos se do této soutěže kapel v živém hraní své původní tvorby mohou zapojit i hudební uskupení s nevidomými či slabozrakými členy. SONS jim nabízí pomoc s registrací v soutěži a asistenci na místech, kde budou soutěžně vystupovat.

Zapojení SONS do krajských sítí sociálních služeb

V naší agendě jsou bohužel i suchopárnější, ale možná důležitější záležitosti než hudební soutěže. V souvislosti s uvažovaným přesunem financování většiny sociálních služeb z celostátní sítě do sítí krajských jsme nuceni ve všech krajích připravovat začlenění služeb SONS do jednotlivých krajských sítí. To je poměrně náročný úkol, který nás čeká v letech 2024 a 2025. Luboš Zajíc měl v této věci v lednu jednání na krajských úřadech Moravskoslezského a Středočeského kraje, Veronika Pokorná potom v Královéhradeckém kraji. Zatím jde o úvodní jednání a předběžné zjišťování podmínek vstupu do krajských sítí. V tomto běhu na dlouhou trať ale budeme i v ostatních krajích postupně pokračovat dalšími kroky.

Setkání pracovníků odstraňujících bariéry

Další lednovou akcí, za niž jsem rád, bylo celorepublikové setkání pracovníků, kteří se ve svých regionech věnují odstraňování bariér. Zrovna 23. ledna postihla Česko dopravní kalamita způsobená mrznoucími srážkami, kvůli které nedorazili kolegové z Olomouce a Ostravy. I tak se ale pod vedením Františka Brašny a jeho kolegyň z Metodického centra pro odstraňování bariér do akce zapojilo mnoho dalších účastníků setkání. Na programu byly aktuální legislativní informace dotýkající se bezbariérovosti a výměna zkušeností s řešením konkrétních problémů v jednotlivých krajích. Chtěli bychom, aby komunikace mezi všemi, kteří se bariérám věnují, ať už jsou ze SONS, TyfloCenter nebo Tyfloservisu probíhala i nadále. Na tuto akci tedy určitě navážeme dalšími aktivitami.

Téčko Plus

I v novém roce pokračujeme ve vydávání našeho technologického podcastu. 4. ledna, tedy přesně na Světový den Braillova písma jsme vydali epizodu Téčko Plus 34 (MP3): https://1url.cz/@tecko-plus-34 Jeho hostem byl vedoucí Slovenské autority pro Braillovo písmo Michal Tkáčik. Přišla řada ale i na další technologická témata, např. na službu AudioStrip pro extrakci jednotlivých nástrojů v hudebních nahrávkách nebo velmi zajímavé ukázky využívání syntetických hlasů SpeechTech v nejrůznějších oblastech. Vyšlo už také v lednu nahrané Téčko Plus 35 (MP3) https://1url.cz/@tecko-plus-35, kde je hlavním tématem nový letecký simulátor pro nevidomé Eurofly 3. V epizodě si však můžete vyslechnout mimo jiné i reportáž z pražské prodejny Tyflopomůcek SONS.

Luboš Zajíc v pořadu MEDx Talks

Již v listopadu poskytl Luboš zajíc rozhovor pro YouTube kanál MEDx Talks, který se zabývá různými zdravotnickými tématy. Se zveřejněním informace jsme ale čekali až na publikování pořadu, na který přišla řada právě v lednu. Nyní už je tedy rozhovor dostupný na YouTube pod odkazem I bez zraku se dá žít. Je to život stejně hodnotný: https://1url.cz/@MEDx-Talks-s-Lubosem-Zajicem Jde o video určené hlavně lidem, kteří nemají přímou zkušenost s nevidomými, a zde mohou najít odpovědi na některé otázky, které je v této souvislosti mohou napadat.

A to už je z lednových aktivit prezidenta a viceprezidenta, které by mohly být zajímavé pro veřejnost, vše. Únorová zpráva bude opět na prezidentovi SONS Luboši zajícovi.

 

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně