Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Zajímavosti - Osvětová činnost naší odbočky 

Osvětová činnost SONS na NovojičínskuOsvětová činnost SONS na NovojičínskuOsvětová činnost naší odbočky spočívá v účasti na akcích měst a obcí. Jde většinou o prezentace sociálních služeb. Pravidelně se takovýchto aktivit účastníme v Novém Jičíně, Frenštátu pod Radhoštěm a Kopřivnici. Na těchto aktivitách seznamujeme zájemce s našimi službami, kompenzačními pomůckami a kolektivními aktivitami, které připravujeme.

Osvětová činnost SONS na NovojičínskuDále pořádáme osvětové besedy pro základní školy, především pro ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici, jako poděkování za pomoc při charitativním projektu Šití pro dobrou věc, který pro nás pořádá paní učitelka Hanka Veselková. Letos taková osvětová beseda proběhne začátkem dubna. Děti se seznámí s tím, jak lidé mohou přijít o zrak, jaké kompenzační pomůcky nevidomí používají, jak vhodně oslovit nevidomého a nabídnout mu pomoc. Jak správně nevidomého doprovodit na ulici atd. Poslepu si vyzkoušejí spoustu hmatových úkolů a otestují si tak především svůj hmat. Věříme, že díky našemu osvětovému programu pomáháme vychovat generaci, která bude umět správně pomoci tam, kde je to potřeba.

V prosinci a na začátku února, proběhl také interaktivní workshop na Mendelově střední škole (MSŠ) v Novém Jičíně pro studenty druhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru všeobecná sestra.

Osvětová činnost SONS na NovojičínskuOsvětová činnost SONS na NovojičínskuStudentky a pár studentů si především aktivně nacvičili techniky bezpečného doprovázení nevidomých. Spolupracovali ve dvojicích jak na pozici doprovázejícího tak nevidomého. Na vlastní kůži si tak vyzkoušeli, jaké to je stát třeba na vrcholku schodiště a spoléhat se pouze na svého průvodce. Dále trénovali průchod dveřmi, usazení nevidomého bezpečně ke stolu, byli seznámeni s nejčastějšími vadami zraku, s pomůckami, které nevidomým usnadňují život, ale také se zásadami pomoci při stolování nebo ubytování pacienta na lůžkovém oddělení.

Tyto akce proběhly jako poděkování za pomoc studentům MSŠ při sbírce Bílá pastelka.

Studenti i učitelky odborného výcviku byly velmi spokojeni především s interaktivní formou workshopu, díky kterému si vše mohli aktivně vyzkoušet a nacvičit.

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně