Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Vyjádření SONS ČR, z. s. 

k jednání o výši příspěvku na péči a financování nadregionálních sociálních služeb

SONS ČR, jako největší celostátní organizace hájící práva osob se zrakovým postižením, vyjadřuje velké rozčarování nad postupem Ministerstva práce a sociálních věcí při změnách zákona o sociálních službách, zejména ve dvou oblastech.

První z nich je nastavení nové výše příspěvku na péči a jeho valorizačního mechanismu.

K návrhu, který byl MPSV odborné veřejnosti předložen na přelomu loňského a letošního roku, jsme sice vznesli několik zásadních připomínek, ale doufali jsme, že alespoň v navržené úrovni bude příspěvek na péči od července 2024 zvýšen a později valorizován.

Velmi nemilým překvapením pro nás byla tisková konference ministra Mariana Jurečky, který v pátek 9. února přišel s naprosto odlišnými částkami, než které byly uváděny v původním návrhu.

Slabozrací lidé bývají obvykle posouzeni jako závislý na pomoci jiné fyzické osoby v I. stupni, nevidomí lidé ve II., někteří III. stupni závislosti.

Je pro nás zcela nepřijatelné, aby oproti původnímu návrhu byl nevidomým dospělým lidem ve druhém stupni závislosti příspěvek navýšen o 500,- Kč (namísto původně slibovaných 1.100,- Kč) a slabozrakým lidem v I. stupni nebyl příspěvek zvýšen vůbec.

Částečně jsme si zvykli, že dva nevidomí lidé mohou být posouzeni jeden ve II. a druhý ve III. stupni závislosti, byť je od sebe dělí jediná základní životní potřeba, kterou jeden z nich bez cizí pomoci zvládne a druhý ne.

Podle důvodové zprávy přiložené k návrhu MPSV na konci prosince loňského roku, se měl příspěvek pro nevidomého člověka ve II. stupni zvýšit o 1.100,- Kč, pro nevidomého ve III. stupni měl příspěvek stoupnout o 2.600,- Kč.

Podle posledního stanoviska MPSV, které již bylo načteno i jako pozměňovací návrh koaličními poslanci a na tiskové konferenci bylo prezentováno jako velký posun vpřed, by měl však být nevidomému člověku ve II. stupni příspěvek zvýšen pouze o 500,- Kč, tedy o 600,- korun méně, než bylo slibováno na konci prosince loňského roku. Nárůst by tak činil necelých 12 %, Připomeňme, že od r. 2018, kdy byl příspěvek ve II. stupni zvýšen naposledy, dosahuje složená inflace více než 40 %.

U nevidomého člověka ve III. stupni by měl nárůst příspěvku být opět o 600,- Kč menší, než bylo uvedeno v ministerském návrhu. A nakonec slabozrakému v I. stupni, tedy člověku, který samostatně nezvládne tři nebo čtyři základní životní potřeby, nemá být příspěvek na péči zvýšen vůbec. Přičemž již v roce 2007 v tomto stupni náležela částka 2.000,- Kč, která pak byla v souvislosti s různými úspornými opatřeními snížena na 800,- resp. dnešních 880,- Kč za měsíc.

Nejen že naše připomínky k původnímu návrhu nebyly vypořádány; ale jsou-li současná (z hlediska osob s těžkým zrakovým postižením jednoznačná) zhoršení původního návrhu prezentována jako ohromný úspěch, nemůžeme mlčet.

Požadujeme, aby byl příspěvek na péči zvýšen přinejmenším v původně navržených částkách.

S velkou obavou vnímáme nejasnosti ohledně financování tzv. nadregionálních sociálních služeb. Náš spolek poskytuje sociální služby ve všech krajích České republiky, všechny služby mají jednotné metodické vedení, snažíme se o zajištění jejich co nejvyšší kvality, způsob financování z úrovně MPSV, tedy jednoho celostátního programu vnímáme jako logické řešení. Stejně je na tom i námi založená celostátně působící obecně prospěšná společnost Tyfloservis, která se zaměřuje zejména na služby poskytované osobám, které přijdou o zrak během života a potřebují se na tuto situaci adaptovat. Nyní však hrozí rozpad tohoto celostátního financování a nutnost ucházet se o financování na úrovni čtrnácti krajů. Při jednáních s kraji však slyšíme, že na vstup poskytovatelů sociálních služeb financovaných z celostátního programu B nejsou připraveny, že není jasné, zda a jakou alokaci ze státního rozpočtu na tento proces získají. Nejen že je těžké v takové situaci sociální služby rozvíjet, což je cíl deklarovaný samotným MPSV v rámci některých dotačních titulů a určitě cíl z celospolečenského hlediska žádoucí, ale jde o stav budící oprávněné obavy i o udržení současné úrovně.

Žádáme stanovení transparentních podmínek pro poskytování sociálních služeb a záruky, že financování stávajících potřebných sociálních služeb pro těžce zrakově postižené bude zachováno.

Za Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky

Prezident spolku Luboš Zajíc

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně