Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Činnosti prezidenta a viceprezidenta 02/24 

O jeden den delší únor než obvykle, jsme v SONS strávili zejména velkou spoustou práce, jejíž plody nás čekají později, v průběhu roku. Podávali jsme ještě žádosti o dotace na některé projekty, vyúčtovávali projekty z minulého roku, připravovali události, které nás teprve čekají, jako např. setkání zaměstnanců SONS poskytujících sociální služby, které proběhne v červnu v Přibyslavi.

Když už je řeč o sociálních službách, jejich financování, resp. změny, které Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá, byly jedním ze dvou témat tiskové zprávy, kterou jsme na konci února vydali. Tématem druhým, stále aktuálním, byl nesouhlas s procesem a směrem, jakým se ubírá dlouho žádané a očekávané zvýšení příspěvku na péči. Ani návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který byl podán na konci prosince, v nás nevzbuzoval velké nadšení, ale korekce, k nimž došlo v rámci politických sporů uvnitř koalice a jejichž následkem pravděpodobně příspěvek na péči v prvním stupni nebude zvýšen vůbec a ve druhém stupni o pouhých pět set korun, jsou pro nás již zcela nepřijatelné. Vyjádření SONS jsme zaslali na vědomí nejen příslušnému ministerstvu, také předsedům poslaneckých klubů, představil jsem je na jednání poradního orgánu veřejného ochránce práv, nabídnuto bylo i rozličným médiím. Paní vrchní ředitelka MPSV, Zdislava Odstrčilová, na naše vyjádření za ministerstvo odpověděla v tom smyslu, že při zvyšování příspěvku jsou upřednostněny osoby s vyšším stupněm závislosti, že zásadním limitem jsou rozpočtové možnosti.

U financování nadregionálních sociálních služeb došlo v průběhu ledna a února alespoň k posunu, že se zdá jako velmi pravděpodobné, že ke zrušení dotačního programu B, z něhož ministerstvo sociální služby SONS i Tyfloservisu doposud dotuje, dojde až od 1. ledna 2026, nikoliv o rok dříve. Nicméně nejistota, která v těchto věcech panuje, je pro všechny velmi znepokojivá, pro poskytovatele služeb, ale i pro krajské úřady, nakonec i úřady obcí s rozšířenou působností.

Ostatně během února jsme pokračovali v jednáních s krajskými úřady o možnosti přechodu služeb SONS do krajských sítí, konkrétně v Olomouckém kraji jsme se setkali s náměstkem hejtmana panem Ivem Slavotínkem, dále jsme jednali ve středočeském, jihočeském, Zlínském kraji a situaci v Praze jsme probírali na Magistrátu HMP.

Obav o financování sociálních služeb se týkala také tisková konference svolaná Národní radou osob se zdravotním postižením, které jsem se také, vedle předsedy NRZP a zástupců Unie sociálních služeb ČR zúčastnil. Jejím cílem bylo upozornit na tento problém masová média, zúčastnili se týmy České televize, Televize Nova i TV Prima a někteří další novináři.

Schůzka s Jitkou Urbánkovou

Při schůzce s kandidátkou do Evropského parlamentu, Jitkou Urbánkovou, která je nyní radní na Praze 2, jsme se 13. února věnovali jiným tématům. Stručně jsme jí představili a v písemné podobě předali dokument Evropské unie nevidomých, který byl sestaven právě jako seznam priorit pro všechny členské organizace a kandidáty do zákonodárného tělesa Evropské unie. Protože volby do Evropského parlamentu se uskuteční již v červnu tohoto roku, je nyní ideální čas pro snahu o seznámení kandidujících osobností s problematikou, jejíž úprava právě na evropské úrovni by mohla zlepšit podmínky nevidomých a slabozrakých ve všech členských zemích. Důležitým tématem je stále přístupnost webů a mobilních aplikací, problém sdílených kol a koloběžek, na evropské úrovni je velmi aktuální evropský průkaz osob se zdravotním postižením, tedy European Disability Card. Paní Urbánková vyjadřovala pro naše problémy velké pochopení, věřme, že je neztratí v případě, bude-li v červnu tohoto roku skutečně zvolena.

Reportáž v hlavní zpravodajské relaci ČT Události

Setkání s Jitkou Urbánkovou bylo připravováno a domlouváno s přiměřeným předstihem desítek dnů, ovšem mediální svět žije mnohem rychleji. O den dříve mě oslovila reportérka redakce zpravodajství České televize, Jitka Jelínková s tím, že by si se mnou ráda promluvila o Ministerstvem práce a sociálních věcí zamýšlené změně průkazu osoby se zdravotním postižením, který by v rámci snah o digitalizaci státní správy měl mít i svoji elektronickou podobu. Na toto téma jsem s paní redaktorkou rád promluvil, ale vymínil jsem si, že kromě pochvaly MPSV za tuto iniciativu budu moci říci i pár kritických vět o tématech, která jsou pojednána v tomto článku výše. Jsem rád, že paní redaktorka svůj slib splnila a ti, kdo příspěvek v Událostech zhlédli, mi potvrdili, že nesouhlas s příspěvkem na péči a financováním sociálních služeb zazněl.

Redakce Zory chce znát své čtenáře

Věřím, že jste již zaznamenali, že redakce Zora se rozhodla v tomto roce pořádat pravidelná setkání se svými čtenáři. Jde o tzv. „odpoledne se Zorou a je jim vyhrazeno každé druhé úterý v měsíci. V lednu měli čtenáři možnost se osobně potkat s většinou pracovníků redakce a dozvědět se podrobnosti ze zákulisí jejich práce. Únorové odpoledne se Zorou připadlo na 13. a mě mrzí, že jsem se jej nezvládl zúčastnit. Hostem byl pan Michal Sudík, dlouholetý pracovník Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana, který dle vyprávění mluvil o technikách vzniku braillských tisků Zory i dalších knih a periodik. Nicméně dle příslibu šéfredaktorky Zory Daniely Thampy, při jednání Komise pro vydavatelskou činnost, které proběhlo 20. února, se i na další měsíce chystají Odpoledne se Zorou navštívit velmi zajímaví hosté, takže věřím, že se mi podaří zúčastnit některých z budoucích setkání, na něž samozřejmě srdečně zvu i vás.

Méně potěšitelnou zprávou je i nadále pokračující mírný pokles předplatitelů Zory, ačkoliv zde stále doufáme, že díky novým impulsům, které Daniela Thampy po svém nástupu redakci přináší, se podaří i tento trend zastavit či obrátit.

Spolupráce s podporovateli naší činnosti

Fotografie ze setkání vedení SONS ČR, z. s. a Lions Clubs.Na závěr tohoto článku jsem si nechal informaci o setkáních s našimi tradičními podporovateli, konkrétně mám na mysli Nadační fond Českého rozhlasu Světluška a Lions Club, distrikt 122 Česká a Slovenská republika. S představiteli obou těchto institucí jsem se během února osobně spolu s naší výkonnou ředitelkou Veronikou Pokornou setkal při pracovních jednáních, jejichž cílem bylo ujasnit si způsoby a možnosti zintenzivnění našich vztahů; nejen těch sponzorsko-klientských, za něž jsme samozřejmě upřímně vděčni, ale také vzájemně propagačních, které jsou také ku prospěchu všem zúčastněným.

Zprávu za únor připravil a pohodové březnové dny přeje Luboš Zajíc

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně