Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Ceny SONS 2024 - do 29. 4., 9:00 

SONS letos již potřetí ocení osobnosti, které dlouhodobě působí nebo působily ve prospěch lidí se zrakovým postižením. Smyslem těchto ocenění je vyjádření vděčnosti a úcty těm, kteří během svého života učinili něco významného a dobrého pro nevidomé a slabozraké. 

Stejně jako v minulých letech budou ceny uděleny v těchto čtyřech kategoriích: 

  1. Významná osobnost z řad komunity lidí s těžkým zrakovým postižením 
  2. Významná osobnost pro komunitu lidí se zrakovým postižením, sama bez zrakového postižení 
  3. Cena prezidenta SONS 
  4. Cena veřejnosti 

O cenách pro tři osobnosti již bylo rozhodnuto, dva oceněné vybrala Republiková rada SONS a jednu cenu udělí prezident SONS. Kdo bude čtvrtým oceněným, který získá cenu veřejnosti, můžete rozhodnout právě Vy hlasováním jedním z následujících způsobů: 

  • Vyplněním jednoduchého online formuláře. Po odeslání formuláře je třeba potvrdit potvrzovací odkaz, který vám přijde na zadaný e-mail.
  • Zasláním SMS obsahující příjmení nominovaného na číslo 776 221 462. Zpráva je zpoplatněna jako standardní SMS dle vašeho tarifu (po odhlasování neobdržíte potvrzovací SMS, váš hlas ale bude započítán).

Z každé e-mailové adresy či každého telefonního čísla akceptujeme jen první zaslaný hlas. Hlasovat můžete do 29.4. 2024 do 9:00 hod.

Cena veřejnosti bude společně s dalšími cenami SONS předána 22. června na slavnostním koncertě zrakově postižených umělců v Kostele U Salvátora v Salvátorské ulici v Praze 1.

A pro koho můžete v kategorii cena veřejnosti hlasovat?

Nicole Fryčová

Ilustrativní foto k akci Společenské hryNicole Fryčová se narodila v roce 1995 s vrozenou zrakovou vadou v pásmu praktické nevidomosti. V roce 2021 úspěšně dokončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Již během studia se aktivně věnovala prosazování práv a zájmů osob se zdravotním postižením. V roce 2019 se stala předsedkyní Odborné skupiny pro přístupnost při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením, kde prosazuje přístupnost a bezbariérovost informací, služeb, dopravy či veřejného prostoru.

I ve svém profesním životě se aktivně zapojila do obhajoby práv osob se zdravotním postižením. Již několik let úspěšně působí v Sociálně právní poradně SONS a pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům v nejrůznějších životních situacích. Současně také spolupracuje s Kanceláří veřejného ochránce práv nebo v projektu sbírky Světluška Osvětlovna.

Odstraňování předsudků, prosazování práv a zájmů lidí se zdravotním postižením se věnuje i ve svém volném čase, například formou příspěvků na sociálních sítích, oslovováním političek a politiků či lektorováním workshopů. Ochotně šíří získané poznatky nejen do komunity lidí se zdravotním postižením. 

Vždy hledá taková řešení, která by byla přístupná pro lidi s různým zdravotním postižením. 

Michal Jelínek

Ilustrativní foto k akci Společenské hryMichal Jelínek se narodil v roce 1979 s vrozenou oční vadou, která u něj ještě před dokončením středoškolského studia vedla k úplné ztrátě zraku. Po završení studia Obchodní akademie pro zrakově postižené v Praze – Jinonicích se těžištěm jeho zájmu staly asistivní technologie, jejichž používání dodnes propaguje a vyučuje. Neustále sleduje nové trendy a hledá efektivní způsoby, jak mohou nevidomí pracovat s počítači, webovými stránkami i mobilními telefony a nalezená řešení sdílí jako lektor či kamarád s ostatními členy komunity. Snaží se ovlivňovat vývoj software i hardware, který pak uživatelům se zrakovým postižením slouží jako jejich kompenzační pomůcky.

Od roku 2001 působí Michal Jelínek jako počítačový lektor v Tyflokabinetu SONS. Kromě dlouhé řady nevidomých klientů, které naučil využívat ozvučené počítače, mobily, braillské displeje a další pomůcky, se věnuje také vzdělávání a metodické podpoře počítačových lektorů TyfloCenter z celé republiky. Souběžně též od roku 2003 vyučuje informatiku děti se zrakovým postižením ve Škole Jaroslava Ježka. Mnoho let se věnoval testování a obecně propagaci problematiky přístupnosti webových stránek. Michala Jelínka znají mnozí z výukových materiálů o asistivních technologiích, z přednášek a prezentací na konferencích nebo z technologického podcastu pro zrakově postižené Téčko Plus. Michal Jelínek se díky svým bohatým aktivitám stal pro mnoho zrakově postižených tím, kdo je inspiruje k využívání moderní techniky a ukazuje, jak jsou asistivní technologie v životě zrakově postižených užitečné a důležité.

Vladimír Krajíček

Ilustrativní foto k akci Společenské hryVladimír Krajíček je spjat s ústeckým regionem, konkrétně Lovosicemi, nicméně známý je v komunitě zrakově postižených po celé republice. O zrak začal přicházet před maturitou na litoměřickém gymnáziu, vysokou školu ekonomickou již absolvoval jako nevidomý. První dvě věci, které se při vyslovení jeho jména těm, kdo ho znají, vybaví, jsou vodicí psi a sport. Nejen že je Vláďa držitelem již třetího vodicího psa, je zároveň skoro 25 let členem a v posledních třech letech předsedou Klubu držitelů vodicích psů. Popularizaci těchto čtyřnohých pomocníků nevidomých se Vláďa za asistence své manželky Stáni věnuje velmi intenzivně a při všech příležitostech.

Mezi jeho záliby patří stolní hry, turistika, literatura…

Vláďa je nejen aktivním sportovcem, mezi jeho oblíbené sporty patří atletika, kuželky, goalball, zvuková střelba; pro ostatní je však ještě důležitější, že je iniciátorem mnohých sportovních a volnočasových aktivit pro druhé - namátkou vyberme organizaci různých turnajů nebo tradiční putování ke krmelci pod Lovoš, kam manželé Krajíčkovi mezi Vánocemi a Novým rokem zvou neúnavně všechny přírodomilce po dlouhou řadu let.

Letošní sedmdesátník aktivně přispívá do diskusních či informačních e-mailových konferencí, na nichž se snaží, aby nezapadla žádná užitečná informace, která z Vláďova hlediska může nevidomým a slabozrakým pomoci aktivně trávit jejich volný čas či jim přinést užitek.

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně