Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Činnosti prezidenta a viceprezidenta 03/24 

S trochou nadsázky lze říci, že březnová zpráva o činnosti prezidenta a viceprezidenta bude ve znamení lvů a psů. Zcela bez nadsázky se v následujících odstavcích můžete těšit také na informace o přístupnosti festivalu Jeden svět, o zájezdu pro zrakově postižené do Chorvatska, o jednání Republikové rady a dalších tématech.

Republiková rada SONS

Zasedání Rep. rady - prezident, viceprezident, další členovéBřezen jsme zahájili 10. zasedáním Republikové rady v tomto funkčním období. Z programu jednání stojí určitě za zmínku, že Republiková rada dala zelenou projektu na částečnou rekonstrukci Rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina, která bude z větší části financovaná dotací MPSV a z menší části alternativními zdroji. Probírali jsme také nadcházející akce, konkrétně Týden vodicích psů, který se letos bude konat ve dnech 20. až 28. dubna. Opět uvítáme všechny, kteří v daných dnech budou chtít jakoukoli akcí upozornit na téma nevidomých a jejich čtyřnohých pomocníků. Po dvou letech letos také probíhá soutěž ve využívání Braillova písma.

V jarních měsících se uskuteční krajská kola a ti nejlepší se 12. října sejdou na celostátním finále. Pro celostátní soutěž chystáme také speciální disciplíny ve využívání Braillova písma na počítačích a chytrých mobilech. Blíže budeme včas informovat. Republiková rada také potvrdila nominace osobností, které SONS ocení 22. června na koncertě zrakově postižených umělců v kostele U Salvátora za mimořádný přínos zrakově postiženým. Jména oceněných budou v pravý čas zveřejněna, nicméně o posledním oceněném může rozhodnout každý z nás. O udělení ceny veřejnosti můžete hlasovat od 15. do 29. dubna.

Spolupráce s Lions Cluby

Foto ples Lions Clubu Plzeň - V. Trapl, J. Šnyrych, V. Pokorná, manželé KoželuhoviFoto ples Lions Clubu Plzeň - J. Šnyrych, manželé Albrechtovi, M. Hrdonvková, V. TraplSetkání prezidentů Lions clubu D122Tradičním podporovatelem sbírky Bílá pastelka jsou české a slovenské Lions Cluby. V poslední době u nich vnímáme stále větší zájem o kontakty a společné akce. Díky tomu měl Luboš Zajíc příležitost společně s paní ředitelkou Veronikou Pokornou vystoupit na setkání prezidentů Lions Clubů a též představit činnost SONS na akci Lions Clubu Praha 1.. Já jsem se s Veronikou Pokornou pro změnu zúčastnil plesu plzeňského Lions Clubu, kde jsme mimo jiné měli možnost poznat se s nadcházející guvernérkou Lions Clubu Alexandrou Koželuhou.

Nejen klubová a oblastní shromáždění

Foto J. Šnyrych se štěnětem Ozzym na shromáždění KDVPSlibovaní psi figurují v naší zprávě o činnosti díky shromáždění Klubu držitelů vodicích psů, kterého jsem se jako host zúčastnil. Zatímco předloňská schůze, na níž bylo zvoleno nové vedení klubu, se vešla do jedné žižkovské restaurace, nyní je členská základna skoro dvojnásobná a aktivit klubu také přibývá. Proto se shromáždění konalo v prostorném respiriu Vysoké školy chemicko-technologické. Zde KDVP našel velmi přátelské zázemí díky dobrovolníkům, kteří působí také jako předvychovatelé budoucích vodicích psů. Na shromáždění panovala přátelská atmosféra a bylo velmi potěšující slyšet, jak se klubu pod současným vedením daří rozvíjet svou činnost.

Luboš Zajíc v březnu navštívil shromáždění Oblastní odbočky Kyjov. Ani zde nechybělo přátelské prostředí, psů tu bylo o poznání méně, nicméně specialitou shromáždění bylo vystoupení cimbálové muziky dětí ve věku do deseti let.

Další větší akcí, jíž se účastnil Luboš Zajíc s Veronikou Pokornou, bylo koordinační setkání zástupců odboček SONS zapojených do našeho celoročního festivalu Dny umění nevidomých, které hostili kolegové z Olomouce. Na schůzce se hodnotil loňský ročník a plánoval ten letošní, jubilejní třicátý. Pozitivním trendem je, že se do DUN kromě moravských odboček zapojují stále ve větší míře i odbočky SONS z Čech.

Setkání pracovníků žlutých odboček

Porada k organizaci letošních aktivit v rámci DUN v OlomouciNejvětší příležitostí pro setkání s kolegyněmi a kolegy z odboček bylo velké setkání pracovníků odboček SONS poskytujících sociální služby. Ačkoli porady odboček probíhají pravidelně, jsou většinou jen online, proto jsme vyslyšeli poptávku po osobním setkání, které proběhlo 19. března v sídle SONS v Krakovské. Kromě samotného jednání nám tato akce posloužila také jako generální zkouška naší nové audiovizuální a komunikační techniky v klubovně.

Nové pravidelné akce v klubovně  v Krakovské ulici

S vedoucím Oddělení technické podpory jsme detailně probrali nové možnosti technického vybavení naší klubovny a jeho případné další rozšiřování. Díky iniciativě našich kolegů můžeme už teď slíbit, že prostory vybavené novou technikou začnou brzy sloužit dalším aktivitám pro zrakově postižené. K pravidelným hudebním projekcím se zasvěceným komentářem hudebního žurnalisty Dana Syvaly nově přibydou také projekce filmů s audiopopisem pro zrakově postižené, které si pod svá křídla vezme již zmíněný Marek Salaba. A zatímco pravidelná Odpoledne se Zorou zajišťuje samozřejmě tým redakce Zory, novou každoměsíční akci S Tyflokabinetem za technikou si vezmou na starost kolegové z našeho metodického oddělení informatiky tedy Tyflokabinetu. Pozvánky na všechny akce budou včas rozesílány obvyklými informačními kanály.

Zájezd zrakově postižených  do Chorvatska

Loni se nám podařilo navázat kontakty s naší sesterskou organizací v Chorvatsku. Praktickým výsledkem je kromě jiného také možnost využití jejich rekreačního střediska na pobřeží Istrie. Právě v březnu jsme finalizovali nabídku zájezdu, který mají organizačně pod taktovkou naše kolegyně Adriana Vrbatová a Ilona Šolínová. Kapacita týdenního letního pobytu u moře v prostředí přátelském nevidomým a slabozrakým je již téměř naplněna. Těší nás, že je o tuto novou možnost mezi zrakově postiženými zájem.

Otazníky nad drážním rozhlasem

V březnu jsme společně s vedoucím našeho Oddělení pro odstraňování bariér Františkem Brašnou přivítali v sídle SONS zástupce ze Správy železnic. Hlavním tématem našeho jednání byl uvažovaný projekt „tichých nádraží“. Ačkoli se to vzhledem k hluku, který vydávají projíždějící nebo brzdící vlaky může zdát jako příliš ambiciózní, Správa železnic má snahu ztišovat česká nádraží, a jedním z uvažovaných kroků má být omezení hlášení drážního rozhlasu. Kolegům ze Správy železnic jsme vysvětlili náš postoj k tomuto záměru. Hlášení rozhlasu je jedním z důležitých zdrojů informací o odjezdech a příjezdech vlaků a jeho omezení by znesnadnilo orientaci při cestování. V diskusi jsme se dostali i k mnoha dalším otázkám ovlivňujícím samostatné cestování nevidomých a slabozrakých na železnici. Jsme rádi, že jsme navázali kontakt s novými pracovníky Správy železnic, kteří řeší bezbariérovost. O jakýchkoli změnách s nimi budeme dále komunikovat, aby při nich byly brány v potaz potřeby zrakově postižených.

Jeden svět

SONS je dlouhodobým partnerem pro přístupnost filmového festivalu Jeden svět. Letos jsme se opět mohli zúčastnit jeho slavnostního zahájení, na jehož programu byla mimo jiné i projekce íránského filmu Pozemské verše, který byl zrakově postiženým zpřístupněn živým audiopopisem. V rámci festivalu pak v celé republice probíhaly projekce dalších filmů opatřených audiopopisem.

A to je již z přehledu činnosti vedení SONS za březen vše. Upozorňujeme, že hodina pro veřejnost, při které můžete s prezidentem a viceprezidentem SONS probrat cokoli, co máte na srdci, tentokrát kvůli našim dalším pracovním povinnostem proběhne v nestandardním termínu až ve čtvrtek 18. dubna od 16:00. V tomto čase se s námi můžete spojit na online schůzce ve Skype na následující adrese: https://join.skype.com/IgZ2cAHSzieS

Informaci za březen připravil Jan Šnyrych, autorem dubnové zprávy bude opět Luboš Zajíc.

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně