Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Z Republikové rady SONS - 6. řádné zasedání v 8. funkčním období 

3. března se v sídle SONS konalo již šesté zasedání Republikové rady SONS v tomto funkčním období. Rada tentokrát neměla na programu žádná zásadní rozhodování, šlo tedy hlavně o vzájemné informování o vývoji v různých oblastech činnosti SONS. Z jednání vybíráme novinky, které mohou být zajímavé pro širší veřejnost.

V rámci pravidelné zprávy o činnosti vedení SONS byla rada mimo jiné informována o přípravě vzájemných návštěv zástupců Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska u nás a zástupců SONS na Slovensku. Návštěvy proběhnou v dubnu a květnu, rádi navážeme bližší kontakty s obměněným vedením ÚNSS a již nyní máme domluveno mnoho témat k vzájemné výměně zkušeností. Pokud jde o posílení kontaktů, předávání zkušeností a aktuálních novinek uvnitř SONS, bude pro nás důležitou akcí nadcházející setkání předsedů všech oblastních odboček SONS, které proběhne v květnu v Olomouci. A do třetice byla Republiková rada informována ještě o jedné vzdálenější, ale důležité akci, a sice o valném shromáždění Evropské unie nevidomých. Jeho konání bylo odloženo z letošního podzimu na únor 2024. Shromáždění Evropské unie nevidomých tak bude mimo jiné i příležitosti k oslavě 40. výročí jejího založení.

Důležitým bodem v programu Republikové rady byla diskuse o redakci časopisu Zora, jíž se jako host zúčastnila i nová šéfredaktorka Daniela Thampy. Ta se členům rady krátce představila a všechny seznámila s některými záměry v redakci. Zora by si měla dle Daniely Thampy po obsahové stránce zachovat pestrost a živost. Uvažuje se též o obohacení braillských časopisů o přílohy s hmatovou grafikou. Problémem Zory je stárnoucí čtenářská základna. Musíme se více zaměřit na propagaci mezi mladšími – ve školách, na sociálních sítích. Je také třeba pro čtenáře co nejvíce zjednodušit vyřizování předplatného. Redakce vítá, když s tímto svým členům pomohou i odbočky SONS a s povděkem jsou přijímány i odbočkové náměty k obsahu časopisů. V květnu se též sejde Komise pro vydavatelskou činnost, která se bude zamýšlet nad skladbou příloh Zory.

Republiková rada zhodnotila také průběh soutěže Nevídaná píseň. Byli jsme velmi pozitivně překvapeni počtem a vysokou úrovní soutěžních nahrávek a také zájmem veřejnosti. V online prostoru se nám podařilo touto akcí oslovit řádově tisíce zájemců, kteří si poslechli tvorbu zrakově postižených muzikantů. Podobnou soutěž bychom rádi časem uspořádali znovu.

V oblasti kultury se rada věnovala také dnes již celoročnímu festivalu Dny umění nevidomých. Ten letos už začal výstavami některých zrakově postižených výtvarníků či fotografů a bude pokračovat i mnoha dalšími akcemi, do jejichž pořádání se zapojuje stále více odboček.

SONS aktuálně společně s Konzervatoří Jana Deyla pořádá mezinárodní skladatelskou soutěž zrakově postižených. Do konce června se přijímají soutěžní skladby. Po vyhodnocení soutěžní porotou bude vítězná skladba na podzim interpretována na koncertě, který se v rámci soutěže uskuteční.

Jednotliví krajští koordinátoři informovali o akcích, které jsou v jejich regionu plánovány v rámci letošního Týdne vodicích psů. Bylo vidět, že mezi jednotlivými kraji jsou v tomto poměrně velké rozdíly. Nicméně v rámci akce v posledním dubnovém týdnu proběhne mnoho besed především ve školách a knihovnách. Snad se tedy podaří téma nevidomých a jejich psích pomocníků opět více zpopularizovat mezi širokou veřejností.

Republiková rada na návrh Jana Pakoše rozhodla o nominaci Iva Psoty na Cenu Michala Hašta. Tuto cenu uděluje v rámci ocenění Duhové křídlo Pardubický kraj společně s NRZP. Pan Psota je dlouholetým předsedou odbočky SONS v České Třebové a po celou tuto dobu zde neúnavně organizuje aktivity pro místní komunitu zrakově postižených.

V samotném závěru jednání oznámil jeden z nejzkušenějších členů Republikové rady Viktor Dudr, že se kvůli vysokému věku a ze zdravotních důvodů vzdává svého mandátu v radě. Luboš Zajíc poděkoval Viktoru Dudrovi jménem celé Republikové rady za všechno, co dosud pro zrakově postižené udělal. Není třeba dlouze připomínat, že Viktor Dudr byl klíčovou osobností prosazující zavádění bezbariérových úprav pro zrakově postižené v naší republice. Velký dík za nás všechny je tedy jistě namístě.

To je tedy z Republikové rady vše. Další zasedání proběhne 2. června tentokrát už za přítomnosti Milana Arnera, který nastupuje na uvolněnou pozici jako nový radní.

Více v rubrice Republikové rady: https://www.sons.cz/republikovarada

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně