Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Bankomaty s hlasovým výstupem pro nevidomé 

Ilustrativní foto k akce Přivítání léta.Úvod 

 1. Ovládání bankomatu 
 2. Bankomaty ČS s dotykovou obrazovkou 
 3. Seznamy bankomatů ČS a ČSOB s hlasovým výstupem 

Česká spořitelna, a.s. (ČS) a Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) Poštovní spořitelna postupně zavádějí bankomaty (ATM) upravené hlasovým výstupem pro samostatné užívání nevidomými osobami a vůbec všemi, kteří nemohou zrakem sledovat údaje na obrazovce. Za to jim patří velký dík! 


1. Ovládání bankomatu 

 1. Části bankomatu 
 2. Postup při ovládání bankomatu 
 3. Pomoc a rizika spojená s ovládáním bankomatu 
 4. K dispozici máme tyto služby bankomatu 

Ovládání bankomatu poslepu je tak jednoduché, že je možno si troufnout k němu přistoupit i bez čtení dlouhého návodu. Proto k tomu jen několik poznámek.

1.1. Části bankomatu

Nejprve se musíme seznámit s umístěním jeho jednotlivých komponentů, které se liší podle typu bankomatu:

 • obrazovky;
 • numerickou klávesnicí s hmatově označeným tlačítkem pro číslici „5“;
 • funkčními tlačítky vpravo od numerické klávesnice a jejich funkcí (storno, oprava a OK);
 • funkčními tlačítky podél obou stran obrazovky na starších typech bankomatů čS;
 • vstupu pro sluchátka;,
 • štěrbin pro vložení karty, pro odběr bankovek a stvrzenky.

1.2. Postup při ovládání bankomatu

Po zasunutí konektoru Vašich sluchátek do zdířky a vložení karty stačí pozorně poslouchat pokyny a potom volit příkazy podle naší potřeby. Tlačítkem u zdířky pro sluchátka se může nastavit hlasitost ve třech stupních. U starších typů bankomatů ČS jsou k příkazům využita též funkční tlačítka, umístěná po čtyřech vpravo a vlevo vedle obrazovky. Bankomaty ČS s dotykovou obrazovkou (poznáme je podle absence těch tlačítek) a všechny bankomaty ČSOB  se ovládají pouze z numerické klávesnice a funkčními tlačítky vedle ní.

V každém kroku se ozve zvuková nápověda. Můžeme ovšem též stisknout STORNO pro ukončení seance a vrácení karty (STORNO je obvykle první funkční tlačítko nahoře, vedle numerické klávesnice). STORNO lze použít jen když bankomat očekává vstup, tedy ne po výběru transakce (po definitivním potvrzení zvolené částky).

1.3. Pomoc a rizika spojená s ovládáním bankomatu

Méně zkušeným doporučujeme pro první seznámení s bankomatem využít asistence důvěryhodné vidící osoby nebo služeb nejbližšího TyfloCentra či Krajského ambulantního střediska Tyfloservisu o.p.s.. V Praze a Středočeském kraji se obracejte s tímto požadavkem na Tyflokabinet SONS, Krakovská 21, Praha 1.

Každý uživatel pracuje s bankomatem na vlastní nebezpečí! Riziko je významně omezeno tím, že bankomaty jsou obvykle umístěny pod přímou kontrolou bezpečnostní služby nebo pod kontrolou bezpečnostních kamer. V případě, že si k bankomatu sami netroufnete, můžete během provozní doby požádat o asistenci personál pobočky banky. Vlastní transakci pak provedete sami.

1.4. K dispozici máme tyto služby bankomatu

 • Výběr nastavené částky hotovosti.
 • Výběr částky podle vlastní volby.
 • Dobíjení kreditu předplacených služeb všech operátorů mobilních telefonů. 
 • Dotaz na zůstatek na Vašem účtu. 
 • Změna PIN - možno jen u bankomatu Vaší banky. 

Relativně aktuální seznamy upravených bankomatů jsou uvedeny na těchto webových stránkách. Zcela aktuální stav najdeme na webových stránkách bank.

Zpět na úvod.


2. Bankomaty ČS s dotykovou obrazovkou

 1. Části bankomatu s dotykovou obrazovkou
 2. Postup při ovládání bankomatu s dotykovou obrazovkou

Koncem roku 2013 přichází Česká spořitelna, a.s., s novým typem bankomatů a to s dotykovou obrazovkou. Všechny jsou upraveny hlasovým výstupem pro obsluhu bez zrakové kontroly. Jejich ovládání poslepu se poněkud liší od ovládání předchozích typů. Proto si manipulaci „poslepu“ s bankomaty připomeňme a porovnejme, abychom nepřišli do rozpaků, jestliže se s novým typem bankomatu setkáme. 

2.1. Části bankomatu s dotykovou obrazovkou

Je zcela samozřejmé, že před započetím práce s bankomatem se hmatem seznámíme s umístěním jeho jednotlivých částí:

 • Prvky bankomatu, který je vybaven hlasovým výstupem
  • obrazovka (jako orientační východisko);
  • funkční tlačítka po stranách obrazovky – ano, ne;
  • zdířka pro sluchátka a tlačítko pro nastavení hlasitosti
 • numerická klávesnice s hmatným označením číslice „5“ a funkční tlačítka vpravo vedle ní na vodorovném pultíku;
 • štěrbina pro vkládání karty;
 • štěrbina pro odběr bankovek;
 • štěrbina pro odběr potvrzenky.

2.2. Postup při ovládání bankomatu s dotykovou obrazovkou

Bankomat s dotykovou obrazovkou ovládáme pouze z numerické klávesnice a funkčními tlačítky umístěnými ve sloupku nad sebou vpravo od této klávesnice, neboť tlačítka vedle obrazovky, jak je známe z dosavadních typů, zde chybí. Na tento fakt nás upozorní hned úvodní hlasová fráze, která se ozve po zasunutí koncovky sluchátek do zdířky na bankomatu.

Dále pak pokračujeme podle jednoduchých a srozumitelných pokynů volbou služby, kterou právě potřebujeme. Pokud se dopustíme chyby, můžeme seanci přerušit a chybu napravit stiskem druhého tlačítka shora vpravo vedle numerické klávesnice. Pokud stiskneme první (horní) funkční tlačítko vedle numerické klávesnice, seance se ukončí a bankomat nám kartu vrátí. Novou seanci můžeme začít opět po novém zasunutí koncovky sluchátek do zdířky a potom karty do příslušné štěrbiny. Třetím funkčním tlačítkem shora („OK“) dáváme povel k provedení zvolené akce.

Seanci nemůžeme přerušit nebo ukončit, pokud jsme již zadaly povel k provedení akce.

Zpět na úvod.


3. Seznamy bankomatů ČS a ČSOB s hlasovým výstupem

Zde si můžete zobrazit nebo i stáhnout seznam bankomaty s hlasovým výstupem České spořitelny, a. s. a Československé obchodní banky, a. s..

MS Excel document    2018-01-Bankomaty-CS.xls  (219 kB)
Textový dokument    2018-01-Bankomaty-CS.txt  (177 kB)
MS Excel document    2018-01-Pobocky-CS-s-hlasovym-majackem.xlsx  (10.9 kB)
MS Excel document    2018-01-Bankomaty-CSOB.xls  (363.5 kB)
Textový dokument    2018-01-Bankomaty-CSOB.txt  (216.1 kB)

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně