Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Sociálně právní poradna SONS 2014 - informace a odpovědi 

Přinášíme informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS ČR v roce 2014. Jednotlivé soubory je možné zobrazit nebo i stáhnout a pro přehlednost přidáváme i jejich stručný obsah.

 Obsah  Soubor 
 • Nový občanský zákoník - Narušení schopnosti zletilé osoby samostatně právně jednat (zákon č. 89/2012 Sb.)
  • Předběžné prohlášení
  • Nápomoc při rozhodování
  • Zastoupení členem domácnosti
  • Omezení svéprávnosti
 • Maximální výdělek při invalidním důchodu (zákon č. 155/1995 Sb.)
  • Dotaz: „Existuje limit výdělku, při jehož překročení by došlo k odnětí invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně?“
SPO-2014-01-Informace-odpovedi.doc
 • Daň z příjmů fyzických osob (zákon č. 586/1992 Sb.)
  • Daňové přiznání
  • Dokdy podat daňové přiznání
  • Zdanitelné příjmy
  • Nezdanitelná část základu daně
  • Sazba daně
  • Slevy z daně
SPO-2014-02-Informace-odpovedi.doc
 • Přeprava vodicích psů nevidomých ve vlacích Českých drah
  • Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu osob a zavazadel a nárok držitele průkazu ZTP/P (zákon č. 329/2011 Sb.)
 • Změny v pravidlech pro nárok na průkaz ZTP a ZTP/P a na příspěvek na mobilitu. (novela zákona č. 329/2011 Sb.)
SPO-2014-03-Informace-odpovedi.doc
 • Nový občanský zákoník - Textová verze pro zrakově postižené (zákon č. 89/2012 Sb.)
  • ​Dotaz: „Kde mohou nevidomí a slabozrací nalézt text nového občanského zákoníku v pro ně přístupné podobě?“
 • Péče o osobu pobírající příspěvek na péči a pojištění (zákon č. 108/2006 Sb.)
  • Dotaz: „Chci, aby mi péči poskytovala osoba, která ke mně není v žádném rodinném vztahu, je to možné? Může si tato osoba péči o mě započítat do nároku pro důchod? A bude tato osoba zdravotně pojištěna?“
  • Osoba blízká (zákon č. 89/2012 Sb.)
  • Asistent sociální péče
  • Zdravotní pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.)
  • Pojistné na důchodové pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.)
 • Jednání Sociálně právní komise SONS ze 10. března 2014.
SPO-2014-04-Informace-odpovedi.doc
 • Plány Ministerstva práce a sociálních věcí
  • Výměny průkazů mimořádných výhod za průkaz osoby se zdravotním postižením
  • Změny v posuzování stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby pro účely příspěvku na péči
 • Fotografie a podpis nevidomého při vydávání občanského průkazu (zákon č. 328/1999 Sb.)
  • ​Dotaz: „Chci požádat o vydání nového občanského průkazu. Jsem úplně nevidomý a vzhledem k poškození očí bych byl rád, aby na průkazu byla fotografie, na níž budu mít tmavé brýle, je to možné?“
  • (NE)Odložení tmavých brýlí
  • OP pro osoby, která má potíže s vlastnoručním podpisem
SPO-2014-05-Informace-odpovedi.doc
 • Připomenutí definitivního konce sKaret (zákon č. 306/2013 Sb.).
 • Nový občanský zákoník - Dědění ze zákona (zákon č. 89/2012 Sb.)
  • První dědická třída
  • Druhá dědická třída
  • Třetí dědická třída
  • Čtvrtá až šestá dědická třída
 • Přechod stavebního spoření po smrti jeho účastníka (zákon č. 96/1993 Sb.)
  • Dotaz: „Kdo by získal moje stavební spoření v případě, kdybych zemřel předtím, než si je stihnu vybrat?“
SPO-2014-06-Informace-odpovedi.doc
 • Hypotéka na nákup družstevního bytu (zákon č. 90/2012 Sb.)
  • Dotaz: „Mohu získat hypotéku na nákup družstevního bytu?“
 • Vidimaci a legalizaci mimo úřední místnosti (zákon č. 21/2006 Sb.)?
  • Dotaz: „Potřebuji ověřit podpis, ale mám velké potíže s pohyblivostí; existuje nějaké řešení tohoto problému?“
 • Smlouva o úvěru - Nestandardní úvěry
SPO-2014-07-Informace-odpovedi.doc
 • Výhody při cestování s průkazem ZTP a ZTP/P do zahraničí.
 • Jednání Sociálně právní komise SONS ze 16. června 2014.
SPO-2014-08-Informace-odpovedi.doc
 • Osoby zdravotně znevýhodněné (zákon č. 435/2004 Sb.).
 • Povinností osob samostatně výdělečně činných, které ve své provozovně mají rozhlasový přijímač (zákon č. 121/2000 Sb.)
  • Kolektivní správci - OSA, INTERGRAM, OOA-S, GESTOR, OAZA,
  • Kterým kolektivním správcům je třeba platit?
SPO-2014-09-Informace-odpovedi.doc
 • Sleva na povinnou vakcinaci vodicího psa proti vzteklině
 • Pravděpodobné změny v průkazech osob se zdravotním postižením (návrh novely zákona č. 329/2011 Sb.)
SPO-2014-10-Informace-odpovedi.doc
 • Změna valorizačního klíče pro důchody všech druhů (novela z. č. 155/1995 Sb., zvyšování důchodů).
 • Jednání Sociálně právní komise SONS ze 6. října 2014.
SPO-2014-11-Informace-odpovedi.doc
 • Nový občanský zákoník - Úvěrové ručení (zákon č. 89/2012 Sb.)
  • Dotaz: „Zaručil jsem se za úvěr své dcery a zetě, ale oni přestali být schopni úvěr splácet. Jejich finanční situace je opravdu špatná, procházejí insolvenčním řízením, soud patrně vyhoví návrhu na jejich oddlužení. Já pobírám jen invalidní důchod, ale věřitel po mně nemilosrdně žádá splácení úvěru, který jsem si sám nevzal, a navíc jsem z něj neměl ani korunu. Je tento postup v souladu s právem?“
  • Ručitel a jeho práva a povinnosti
  • Vliv odlužení dlužníka na ručitele
SPO-2014-12-Informace-odpovedi.doc

Za Sociálně právní poradnu SONS Praha Luboš Zajíc.

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně