Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Sociálně právní poradna SONS 2015 - informace a odpovědi 

Přinášíme informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS ČR v roce 2015. Jednotlivé soubory je možné zobrazit nebo i stáhnout a pro přehlednost přidáváme i jejich stručný obsah.

 Obsah  Soubor 
 • Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011).
 • Změkčení podmínek pro nárok na porodné (zákon č. 117/1995 Sb.).
 • Jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance - začátek (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.):
  • Vyšetření nebo ošetření, doprovod
  • Pracovně-lékařská prohlídka
  • Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
  • Znemožnění cesty do zaměstnání
SPO-2015-01-Informace-odpovedi.doc
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením a jejich:
  • Výměna se zahájením (bez zahájení) správního řízení a posuzování zdravotního stavu
  • Procesní stránka výměny
 • Jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – pokračování (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.):
  • Svatba
  • Narození dítěte
  • Úmrtí
  • Pohřeb spoluzaměstnance
SPO-2015-02-Informace-odpovedi.docx
 • Přehled slev z daně z příjmů nejen pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 586/1992 Sb. - § 35 ba,) - vybrané slevy z daně:
  • Sleva za umístění dítěte – školkovné
  • Základní sleva na poplatníka
  • Sleva na manželku či manžela ve společně hospodařící domácnosti
  • Základní sleva na invaliditu
  • Rozšířená sleva na invaliditu
  • Sleva na držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva na studenta
 • Jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – dokončení (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.,)
  • Přestěhování
  • Vyhledání nového zaměstnání
SPO-2015-03-Informace-odpovedi.docx
 • Nový občanský zákoník - Smlouva o úschově (zákon č. 89/2012 Sb.)
  • Dotaz: „Poprosila mě kamarádka, zda by si u mě v bytě mohla na měsíc nechat nějaké věci... Vše nasvědčuje tomu, že ani v nové lhůtě k vyzvednutí nedojde. Mohu pak kamarádčiny věci třeba vyhodit, nehrozí mi nějaký postih? Nebo jak mám s věcmi naložit?“
 • Symboly druhů zdravotního postižení v průkazu osoby se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 Sb a vyhláška č. 388/2011 Sb.)
  • Dotaz: „Jsem nevidomý vozíčkář. O který z piktogramů pro mě bude výhodnější při nadcházející výměně průkazů požádat? O piktogram nevidomého, nebo o piktogram osoby s postižením pohybového ústrojí a nebo budu moci mít piktogramy oba?“
SPO-2015-05-Informace-odpovedi.docx
 • Nový občanský zákoník - Smluvní zastoupení (zákon č. 89/2012 Sb.):
  • Zastoupení
  • Odvolání plné moci
SPO-2015-06-Informace-odpovedi.docx
 • Slepecká zásilka (vyhláška č. 464/2012 Sb.)
 • Nový občanský zákoník - Výživné mezi rodiči a dětmi (zákon č. 89/2012 Sb.)
  • Dotaz: “Může mít lajdácký přístup mého téměř dospělého syna ke škole vliv na moji povinnost platit na něj výživné?”
SPO-2015-07-Informace-odpovedi.docx
 • Navrhované změny pravidel přiznávání příspěvku na péči (návrh novely zákona č. 108/2006 Sb.)
SPO-2015-08-Informace-odpovedi.docx
 • Výměna průkazu osoby se zdravotním postižením
 • Minimální mzda
 • Příspěvek na úpravu bytu (vyhláška 182/1991 Sb. a vyhláška č. 388/2011 Sb.)
  • Dotaz: „Mají osoby s těžkým zrakovým postižením nárok na příspěvek na úpravu bytu?“
 • Podpůrčí doba při pobírání nemocenského u poživatele invalidního důchodu (zákon č. 187/2006 Sb)
  • Dotaz: „Jsem zaměstnán v pracovním poměru a zároveň jsem poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. 1. listopadu jsem onemocněl a byl jsem uznán dočasně práce neschopným. Moje nemoc pokračovala i v následujícím kalendářním roce. Jak dlouho mi bude vypláceno nemocenské?“
SPO-2015-10-Informace-odpovedi.docx
 • Činnost Sociálně právní komise prezidenta SONS
 • Novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb)
SPO-2015-11-Informace-odpovedi.docx
 • Příspěvek na mobilitu
 • Nový občanský zákoník - Dědění a vydědění (zákon č. 89/2012 Sb.)
  • Dotaz: „Jsem ženatý, mám dvě zletilé děti, syna a dceru. Je možné, aby po mě všechen majetek dědila pouze manželka?“
  • Dotaz: „Je mi 70 let, mám dvě děti. Dcera mi pravidelně pomáhá se vším, co již vzhledem ke svému věku a těžkému zrakovému postižení samostatně nezvládám. Ovšem syn, ač jsem ho žádal o pomoc s drobnými opravami v mém malém domku, tuto pomoc odmítl. Přesto, že se mu snažím čas od času zavolat nebo poslat SMS, naprosto se kontaktu se mnou vyhýbá. Navíc vede velmi rozmařilý život, pokud vím, má mnoho dluhů a nedávno jsem se doslechl, že je velmi často viděn při hraní na automatech. Obávám se, že je na nich závislý. Je možné, aby dům po mé smrti zdědila pouze dcera?“
SPO-2015-12-Informace-odpovedi.docx

Za Sociálně právní poradnu SONS Praha Luboš Zajíc.

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně