Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Sociálně právní poradna SONS 2021-05b - informace a odpovědi 

Předmluva a soubor ke stažení 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. dubna 2021, bylo umožněno s účinností od 3. května v rámci postupného rozvolňování protiepidemických opatření začít poskytovat za specifikovaných podmínek mimo jiné i masérské služby. 

Text ke stažení: SPO-2021-05b-informace-odpovedi.docx 


Tento díl je určen zejména nevidomým masérům 

Jednou ze specifikovaných podmínek je i povinnost zákazníka prokázat v opatření uvedenými způsoby, že není tzv. Covid pozitivní a povinnost poskytovatele služeb toto prokázání zkontrolovat a pro případné epidemiologické šetření své zákazníky evidovat.

Existují různé způsoby, jak mohou nevidomí maséři zcela samostatně této povinnosti dostát, níže nabízíme dvě podoby jednoduchého formuláře čestného prohlášení zákazníka, které by mohly nevidomým masérům pomoci.

Formuláře obsahují jen zcela základní údaje, jimiž jsou jméno, datum narození a telefon zákazníka, dále seznam způsobů prokázání „covidové negativity“ a) až d), z nichž si zákazník vybere pro něj platící variantu. Vyplnění tohoto jednoduchého formuláře nevidomému masérovi na počítači může zabrat maximálně 2 minuty. Poté nevidomý masér tento formulář vytiskne a jeho zákazník podepíše, a masér si čestné prohlášení zákazníka právě a jen pro účely případného epidemiologického šetření uschová, čímž je výše vyžadované podmínce učiněno zadost.

Druhý, snad ještě jednodušší formulář obsahuje tytéž údaje, jen umožňuje vyplnění a podpis více zakazníky pod sebe najednou, čímž dochází k úspoře papíru, není třeba tisknout pro každého zákazníka zvláštní list.

Výběr podoby formuláře je zcela na Vás, stahujte z následujících odkazů:

Vyplnění kteréhokoliv z nabízených formulářů zabere skutečně jen chviličku drahocenného času, což podle našeho názoru za možnost samostatně naplnit mimořádným opatřením stanovené podmínky provozování masérských služeb (od 3. května 2021 do odvolání) stojí.

Zpět na začátek.


Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně