Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Činnosti prezidenta a viceprezidenta 3/23 

Březen přinesl řadu událostí v naší organizaci i mimo ni. Kromě dobrých zpráv přicházely bohužel i ty smutné. Pokud vás zajímá, čemu se v minulém měsíci věnovalo vedení SONS, nabízíme přehled toho nejdůležitějšího, který tentokrát připravil Jan Šnyrych.

Na začátku března proběhlo 6. zasedání Republikové rady SONS. Jedním z důležitých bodů jednání byla diskuse o budoucím směřování redakce Zory, které se jako host účastnila i nová šéfredaktorka Daniela Thampy. A protože jsme na základě podnětu Komise pro vydavatelskou činnost obnovili v Zoře stručné informování o činnosti Republikové rady, dočtete se podrobnosti právě tam nebo též ve webovém článku, který je ZDE. I zde je ale třeba uvést ještě jednu důležitou zprávu. Jeden z nejzkušenějších členů Republikové rady Viktor Dudr oznámil, že se kvůli vysokému věku a ze zdravotních důvodů vzdává svého mandátu v radě. Není třeba dlouze připomínat, že Viktor Dudr byl klíčovou osobností prosazující zavádění bezbariérových úprav pro zrakově postižené v naší republice. Za jeho činnost ve prospěch zrakově postižených mu patří velký dík a uznání.

Na uvolněnou pozici v Republikové radě nastupuje Milan Arner, který v SONS působí jako předseda Klubu učitelů hudby a redaktor časopisu Hudebník. Milan Arner je ale také učitelem na Konzervatoři Jana Deyla, a to učitelem natolik úspěšným, že se letos probojoval do celostátního finále ankety Zlatý Ámos. Milana se na tuto akci vydala podpořit skupina kolegů ze SONS včetně Luboše Zajíce, a jak to 24. března v prostorách Hotelu Olšanka na finále letošního Zlatého Ámose vypadalo, se můžete podívat sami v archivu České televize: https://1url.cz/@finale-ankety-Zlaty-Amos-2023

Luboš Zajíc se zúčastnil také dvou kulturních akcí partnerů SONS. První z nich byl benefiční koncert pro nadační fond Mathilda: https://1url.cz/@koncert-nadacnihu-fondu-Mathilda Ve Stavovském divadle vystoupil Čechomor a též nevidomá flétnistka Eva Blažková. A druhou akcí bylo zahájení letošního festivalu filmů s tématikou lidských práv, jeden svět. Festival i letos myslel také na diváky se zrakovým postižením a připravil projekce vybraných filmů s audio popisem.

Samotný audio popis je nyní důležitým tématem pro provozovatele televizního vysílání, kteří na základě nové legislativy připravují akční plány na jeho zavádění či rozšiřování. V březnu jsme o potřebách zrakově postižených v této oblasti diskutovali se zástupci Výboru nezávislého ICT průmyslu, který sdružuje mnohé důležité kabelové a IP televize, a čekají nás i další jednání v tomto směru.

V technologické oblasti zmíním ještě navázanou spolupráci se zahraničním studentem ČVUT Ivánem Hidalgem, který pochází z Mexika. Iván se v rámci své diplomové práce rozhodl vytvořit prototyp komunikační aplikace, jež bude optimalizovaná pro potřeby video hovorů zrakově postiženého uživatele s vidícím asistentem. Protože je toto téma pro nás potenciálně zajímavé a důležité, působím společně s dalšími kolegy při vývoji jako konzultant a tester.

SONS se v březnu zapojila i do větší technologické události a sice do hackathonu Ai for Accessibility, na němž se kromě jiných podílely společnosti Microsoft a Dataclair. Úkolem vývojářských týmů bylo během čtyřiadvaceti hodin vytvořit funkční prototyp aplikace, která bude za pomoci umělé inteligence řešit nějaký problém v oblasti přístupnosti. Společně s kolegy Adamem Samcem a Jirkou Fenzem jsme se zapojili jako mentoři týmů a já též jako člen odborné poroty. Týmy, které se rozhodly řešit výzvu vztahující se ke zrakově postiženým, pracovaly na aplikaci umožňující rozpoznávání konkrétních předmětů. Zrakově postižený uživatel si v aplikaci vyfotí a popíše třeba jednotlivé kusy oděvů v šatníku, a aplikace mu příště přesně rozpozná příslušné svršky a řekne přiřazené popisky. S touto úlohou se nejlépe popasoval studentský tým z ČVUT vystupující pod názvem AiAiEyes, který byl nakonec vyhodnocen jako celkový vítěz hackathonu. S týmem i dalšími účastníky akce zůstáváme v kontaktu a budeme se snažit, aby se rozpracovaná řešení pro zrakově postižené časem dostala do podoby reálné aplikace dostupné běžným uživatelům.

Mnoho setkání a akcí proběhlo také uvnitř SONS. Luboš Zajíc přijel do Olomouce na pracovní schůzku organizátorů festivalu Dny umění nevidomých. Jsme rádi, že se na festivalu objevují stále noví umělci se zrakovým postižením a že přibývá odboček SONS, které se do organizování akcí zapojují, a to nejen na Moravě, která tradičně hrála v DUN přesilovku, ale i z Čech – v poslední době například v Kolíně či Rokycanech.

Luboš též navštívil klubové shromáždění Klubu držitelů vodicích psů. To se tentokrát konalo v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické a stále početnější i aktivnější členstvo klubu probíralo plány na svou další činnost včetně nadcházejícího Týdne vodicích psů: https://www.sons.cz/tydenvodicichpsu Mimochodem, KDVP se také v uplynulých týdnech stal členem European Guide Dog Federation, tedy organizace, která hájí práva a potřeby držitelů vodicích psů na mezinárodní úrovni.

Já jsem měl v březnu možnost navštívit oblastní shromáždění odbočky SONS v Kyjově. I její členská základna je široká a velmi aktivní, jak vyplynulo mimo jiné ze zprávy o činnosti odbočky za uplynulý rok. Kyjovským se také velmi daří udržovat dobré vztahy s městem, knihovnami, školami a dalšími organizacemi v regionu, a to jim pomáhá jednak získávat podporu pro své aktivity a jednak představovat témata spojená se zrakově postiženými širší veřejnosti.

Zapomenout nesmím ani na Cestovatelský festival pořádaný Aktiv klubem SONS v pražských Kobylisích, na který jsme s Lubošem Zajícem rádi přijali pozvání. O svých zážitcích a zkušenostech z cest po Evropě, ale též Indii a Mexiku zde besedovali zrakově postižení cestovatelé, konkrétně manželé Pikešovi, Schnaubeltovi a Zuzana Habáňová. Příjemné též bylo, že se účastníci akce, kteří přijeli z celé republiky, mohli na závěr pobavit o cestování nebo o čemkoli jiném při sklenici vína nebo šálku čaje.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, březen kromě dobrých zpráv přinesl i jednu velmi smutnou. 22. března nás všechny zastihla informace o úmrtí Milana Pešáka. Milan patřil ke klíčovým osobnostem hnutí zrakově postižených v České republice a byl zakladatelem a též čestným prezidentem SONS. Čtenářům tohoto textu zřejmě není třeba vysvětlovat, kdo Milan Pešák byl, pro připomenutí jeho významu pro zrakově postižené ale určitě stojí za přečtení ohlédnutí za jeho životní dráhou, které napsal Rudolf Volejník: https://1url.cz/@zivotni-draha-PhDr-Milana-Pesaka S Milanem Pešákem jsme se naposledy rozloučili v pátek 31. března, nicméně v naší práci v mnohém stále navazujeme na to, co před mnoha lety započal právě on, a budeme tak činit s velkým respektem ke všemu dobrému, co pro nevidomé a slabozraké vykonal.

Zprávu o činnosti vedení SONS za duben připraví opět Luboš Zajíc. Přeji nám všem, aby nás příště mohl informovat jen o radostnějších událostech.

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně